&

Droncit® vet.
prazikvantel

50 mg tabletter 
Til behandling av bendelorm hos hund og katt.
1 tablett pr. 10 kg kroppsvekt.
Les for øvrigt pakningsvedlegget nøye før bruk


  Droncit-samlet
Pakninger:
2 tabletter

  &

Ytterligere informasjon:

Felleskatalogtekst

  &
  &