Bayer Animal Health

Bayer Animal Health er en divisjon i Bayer HealthCare AG og har sitt hovedkontor i Monheim, Tyskland tett ved Rhinen og nær holdingselskapet Bayer AGs hovedkontor i Leverkusen. På verdensbasis har Bayer Animal Health mer enn 3.500 personer ansatt som til sammen skaper en omsetning på 1,3 milliard Euro. Avdelingen for "Forskning og Utvikling" er en hjørnesten i Bayers veterinære organisasjon. 173 forskere jobber konstant med utvikling av nye produkter innenfor de områder vi fokuserer på; antiparasittære midler, anti-infektiva og midler til aldersbetingede sykdommer.

Den nordiske regionen teller 30 medarbeidere. Vi er veterinærer, biologer, farmasøyter, økonomer, markedsførere og selgere. Vårt mål er å distribuere legemidler til det nordiske markedet. Produktene skal kjennetegnes av høy kvalitet, effektivitet og sikkerhet.