Broschyr -

"Fakta om bandmask hos häst"
- av Johan Höglund och Arvid Uggla vid avdelning för parasitologi SVA och SLU, Uppsala

Beställa broschyren