Alfabetisk produktlista:

 

Baycox ® vet. 
Oral suspension 50 mg/ml
Toltrazuril
- till spädgris
Receptbelagt
   
Produktresumé  
  Baycox_Vet
Baycox ® Bovis vet.
Oral suspension 50 mg/ml
Toltrazuril
- till kalv
Receptbelagt 
Produktresumé

Baycox-Bovis-250_ml

Baycox ® Ovine vet.
Oral suspension 50 mg/ml
Toltrazuril
- till lamm
Receptbelagt 
Produktresumé

BaycoxOvine
 

Doseringspumpar till Baycox
®  (PDF)

 

Baymite ® vet.
Koncentrat til spray, emulsion
500 mg/ml

Foxim
- till värphöns
Receptbelagt
Produktresumé

  Baymite

Bayticol ® vet.
Pour-on lösning 10 mg/ml.
Flumethrin
- till nöt och får
Receptbelagt
Produktresumé

      Bayticol

Baytril ® vet.
Injektionsvätska 25 mg/ml, 100 mg/ml
Enrofloxacin
- till nöt och svin
Receptbelagt 
Produktresumé
  Baytril_inj
Calphon ® vet.
Injektionsvätska
- till nöt
Receptbelagt
Produktresumé
calphon_vet
Glutellac ®  
- rehydrering av kalvar
  Glutellac
Hippotrim ® vet.
Injektionsvätska
Trimetoprim 40 mg/ml+
Sulfadizin 200 mg/ml
Trimetoprim+sulfadiazin
- till nöt och svin
Receptbelagt
Produktresumé
  Hippotrim
Rintal ® vet.
Granulat 10%
Febantel
- till nöt, svin och får
Receptbelagt.
Produktresumé
  Rintal10
Rintal ® vet.
Oral suspension 10%
Febantel
- till nöt och får
Receptbelagt.
Produktresumé
  Rintal_Oral
Rompun ® vet.
Injektionsvätska 20 mg/ml
Xylazin
- till nöt
Receptbelagt
Produktresumé
  Rompun
Sebacil ® vet.
Kutan lösning 500 mg/ml
Phoxim
- till svin och får
Receptbelagt
Produktresumé
  Sebacil